Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie NNW komunikacyjne w PZU

Ubezpieczenie NNW może zapewnić odszkodowanie po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku na drodze. W firmie PZU dotyczy to zdarzeń, które mają miejsce w Polsce lub w innych europejskich krajach, jak również w Izraelu, Tunezji i Maroku. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest wybierana przez osoby, które chcą zapewnić wsparcie finansowe dla kierowcy, jak i pasażerów ubezpieczonego auta.

Uszkodzenia pojazdu lub obrażenia ciała

Wypadek na drodze nie wiąże się tylko z uszkodzeniem pojazdu. W wielu przypadkach pojawia się problem obrażeń ciała osób biorących udział w zdarzeniu. Kierowca lub pasażerowie mogą doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet ponieść śmierć. W takich sytuacjach działa polisa NNW oferowana przez PZU. Możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów leczenia lub rehabilitacji do kwoty 5 tysięcy złotych. Firma zwraca koszty zakupu urządzeń i akcesoriów związanych z leczeniem lub przeszkolenia zawodowego w związku z niepełnosprawnością. W obu tych przypadkach możemy liczyć na odszkodowanie w wysokości do 10 tysięcy złotych. Maksymalna suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 100 tysięcy złotych.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW w firmie PZU pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego po wypadku, jeśli wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu. Można tu wymienić ograniczenia ruchowe lub pogorszenie wzroku. Do obliczenia wysokości odszkodowania PZU wykorzystuje specjalne tabele, które przypisują określony procent sumy ubezpieczenia różnym schorzeniom i problemom zdrowotnym. Dlatego przed zawarciem umowy należy zapoznać się z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia, aby być pewnym, że polisa będzie chroniła przed skutkami wypadku, których obawiamy się najbardziej.

Leczenie ambulatoryjne i hospitalizacja

PZU wypłaca odszkodowanie także wówczas, gdy nie dojdzie to trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wystąpi konieczność leczenia lub hospitalizacji. Wypłacana jest wtedy maksymalna kwota 1000 złotych, co odpowiada 1% najwyższej oferowanej sumy ubezpieczenia. Na podobną kwotę możemy liczyć, jeśli leczenie uniemożliwia powrót do pracy. W takiej sytuacji jednak 1% sumy ubezpieczenia jest wypłacany za każdy dzień niedyspozycji zawodowej. W przypadku leczenia ambulatoryjnego wsparcie jest oferowane od 7. dnia po wypadku na drodze. Pełna suma ubezpieczenia jest wypłacana, jeśli osoba poszkodowana poniesie śmierć. Ważną informacją jest też fakt, że PZU nie pozwala na kilkukrotne ubezpieczanie tego samego zdarzenia. Nie możemy wykupić kilku podobnych polis, bo za konkretny nieszczęśliwy wypadek jest wypłacane tylko jedno odszkodowanie.

Na jaki koszt ubezpieczenia samochodu należy się przygotować

Oprócz obowiązku podatkowego, przepisy prawa nakładają na nas konieczność zawierania polisy OC w przypadku, gdy jesteśmy właścicielami zarejestrowanego pojazdu. Brak jego spełnienia wiąże się z dużymi sankcjami finansowymi, dlatego warto opłacić wymaganą składkę. Często więc zadajemy sobie pytanie, jaki koszt ubezpieczenia samochodu będzie w tym roku?

Czynniki wpływające na wysokość składki OC

Będąc właścicielem pojazdu, gdy zbliża nam się termin kończącej się polisy ubezpieczeniowej OC, porównujemy ceny, jakie płacą nasi znajomi czy rodzina. Pod uwagę jednak należy brać kilka elementów łącznie, a nie tylko parametry samochodu. Tak więc określenie ostatecznej składki uzależnione jest od:

Danych właściciela pojazdu: najważniejszy jest wiek, bowiem na tej podstawie określone zostaje, czy nie będzie zwyżki. Mają ją młodociani kierowcy. Do grupy tej zaliczane są co do zasady osoby poniżej 26 roku życia lub osoby, które posiadają prawo jazdy mniej niż 3 lata. Dokładną definicję podaje każde towarzystwo osobno, bowiem inaczej jest ona interpretowana;

Dane miejsca zameldowania/zamieszkania: chodzi przede wszystkim o kod pocztowy wskazany na dowodzie rejestracyjnym. Jeszcze kilka lat temu możliwe było zarejestrowanie pojazdu tylko ze względu na miejsce zameldowania, dzisiaj ten obowiązek jest już zniesiony. Samochód więc rejestrujemy tam, gdzie mieszkamy. Na podstawie porównywania ofert, można zauważyć, że osoby, które mają wpisane kody z dużych miast płacą składki wyższe niż np. te w okolicznych miejscowościach. Uzależnione jest to również od regionu, a więc składki różnią się dla tych samych pojazdów pomiędzy np. województwem mazowieckim a podkarpackim;

Parametry techniczne pojazdu: towarzystwa różnie podchodzą do danej marki, jedne preferują ubezpieczenia audi, inne opla, a jeszcze inne renault. Chociaż każdy zakład ma obowiązek przedstawić swoją ofertę ubezpieczenia OC, to jednak składka może znacząco się różnić. Nie mniej jednak wiadomo, że im wyższa np. pojemność tym składka rośnie. Ważne są więc tutaj takie dane jak: marka, model, pojemność, rok produkcji;

Zniżki/Zwyżki: przyjmuje się, że z każdym rokiem ubezpieczeniowym klient otrzymuje 10% zniżki za bezszkodową jazdę. Maksymalnie może dojść do 60%. Jeżeli spowoduje szkodę, zniżka zostaje odpowiednio obniżona;

Zakres ubezpieczenia: oczywiste jest, że jeżeli wykupimy polisę samego OC, to cena będzie mniejsza niż w przypadku np. pakietu OC+AC.

Duża konkurencja na rynku ubezpieczeniowym powoduje, że firmy prześcigają się w dodatkowych bonusach i propozycjach obniżenia składek. Funkcjonujące obecnie porównywarki OC online pozwalają nam na sprawdzenie, która firma przedstawia najmniejszą propozycję i w jakim wariancie. Jest to dobra opcja, dla osób, które szukają najtańszego ubezpieczenia. Ceny zaczynają się już od około 350 zł, ale jest to jedynie przykład, bo wszystko zależy od przedstawionych powyżej punktów.

Co zrobić, gdy uczestniczymy w kolizji na drodze

Każdy kierowca chce uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń na drodze. Niestety nie da się tego całkowicie wyeliminować i możemy brać udział w zderzeniu z innym pojazdem. Warto wiedzieć, jakie wtedy podjąć kroki, aby jak najszybciej uzyskać należne odszkodowanie.

Porozumienie z drugim kierowcą

W pierwszej kolejności należy zorientować się, czy w zdarzeniu uszkodzone zostały tylko auta, czy obrażenia dotyczą też kierowcy lub pasażerów. Jeżeli uszkodzone są tylko samochody, mamy do czynienia z kolizją i nie trzeba wzywać na miejsce funkcjonariuszy Policji. Kierowcy mogą porozumieć się między sobą i powinni sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Jedna ze stron przyznaje się w nim do winy za spowodowanie zdarzenia, w związku z tym osoba poszkodowana może zgłosić roszczenie do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku znanego towarzystwa PZU, można to zrobić zarówno telefonicznie, mailowo, jak i poprzez specjalną stronę internetową. PZU jest firmą, która bardzo szybko wypłaca odszkodowanie, a jej infolinia jest dostępna przez 24 godziny na dobę.

Oświadczenie sprawcy kolizji

Dokument zwany oświadczeniem sprawcy kolizji drogowej jest potrzebny do zgłoszenia szkody komunikacyjnej w firmie PZU. Może być sporządzony na zwykłej kartce papieru, ale musi zawierać konkretne informacje, niezbędne do przeprowadzenia całej procedury. W szczególności oświadczenie musi zawierać następujące dane:

– imiona i nazwiska kierowców,

– numery i serie dowodów osobistych,

– numeru i serie posiadanych praw jazdy,

– adresy zamieszkania stron,

– marki i modele pojazdów biorących udział w kolizji,

– numery rejestracyjne pojazdów,

– informacje o właścicielach samochodów,

– numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy,

– okres ważności ubezpieczenia OC,

– szczegóły opis kolizji na drodze.

Informacje dodatkowe

Należy dodać, że dane właścicieli muszą być zgodne z wpisami w dowodzie rejestracyjnym auta. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy współwłaścicieli jest kilku lub zakup pojazdu był finansowany za pomocą kredytu bankowego. Oświadczenie musi jasno przedstawiać przebieg zdarzenia oraz wskazywać, która strona bierze na siebie odpowiedzialność za kolizję. Dokument należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i musi być podpisany przez obu kierowców.

Podczas zgłoszenia do firmy PZU, oświadczenie może być przekazane osobiście w oddziale firmy lub za pośrednictwem Internetu. Nowoczesne środki komunikacji powodują, że można wygodnie dopełnić wszystkich formalności i bardzo szybko uzyskać odszkodowanie. Firma ubezpieczeniowa na wypłatę środków finansowych ma 30 dni, ale PZU zazwyczaj robi to już w terminie 4-5 dni roboczych od dnia zdarzenia.