Co zrobić, gdy uczestniczymy w kolizji na drodze

Każdy kierowca chce uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń na drodze. Niestety nie da się tego całkowicie wyeliminować i możemy brać udział w zderzeniu z innym pojazdem. Warto wiedzieć, jakie wtedy podjąć kroki, aby jak najszybciej uzyskać należne odszkodowanie.

Porozumienie z drugim kierowcą

W pierwszej kolejności należy zorientować się, czy w zdarzeniu uszkodzone zostały tylko auta, czy obrażenia dotyczą też kierowcy lub pasażerów. Jeżeli uszkodzone są tylko samochody, mamy do czynienia z kolizją i nie trzeba wzywać na miejsce funkcjonariuszy Policji. Kierowcy mogą porozumieć się między sobą i powinni sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Jedna ze stron przyznaje się w nim do winy za spowodowanie zdarzenia, w związku z tym osoba poszkodowana może zgłosić roszczenie do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku znanego towarzystwa PZU, można to zrobić zarówno telefonicznie, mailowo, jak i poprzez specjalną stronę internetową. PZU jest firmą, która bardzo szybko wypłaca odszkodowanie, a jej infolinia jest dostępna przez 24 godziny na dobę.

Oświadczenie sprawcy kolizji

Dokument zwany oświadczeniem sprawcy kolizji drogowej jest potrzebny do zgłoszenia szkody komunikacyjnej w firmie PZU. Może być sporządzony na zwykłej kartce papieru, ale musi zawierać konkretne informacje, niezbędne do przeprowadzenia całej procedury. W szczególności oświadczenie musi zawierać następujące dane:

– imiona i nazwiska kierowców,

– numery i serie dowodów osobistych,

– numeru i serie posiadanych praw jazdy,

– adresy zamieszkania stron,

– marki i modele pojazdów biorących udział w kolizji,

– numery rejestracyjne pojazdów,

– informacje o właścicielach samochodów,

– numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy,

– okres ważności ubezpieczenia OC,

– szczegóły opis kolizji na drodze.

Informacje dodatkowe

Należy dodać, że dane właścicieli muszą być zgodne z wpisami w dowodzie rejestracyjnym auta. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy współwłaścicieli jest kilku lub zakup pojazdu był finansowany za pomocą kredytu bankowego. Oświadczenie musi jasno przedstawiać przebieg zdarzenia oraz wskazywać, która strona bierze na siebie odpowiedzialność za kolizję. Dokument należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i musi być podpisany przez obu kierowców.

Podczas zgłoszenia do firmy PZU, oświadczenie może być przekazane osobiście w oddziale firmy lub za pośrednictwem Internetu. Nowoczesne środki komunikacji powodują, że można wygodnie dopełnić wszystkich formalności i bardzo szybko uzyskać odszkodowanie. Firma ubezpieczeniowa na wypłatę środków finansowych ma 30 dni, ale PZU zazwyczaj robi to już w terminie 4-5 dni roboczych od dnia zdarzenia.