Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie NNW komunikacyjne w PZU

Ubezpieczenie NNW może zapewnić odszkodowanie po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku na drodze. W firmie PZU dotyczy to zdarzeń, które mają miejsce w Polsce lub w innych europejskich krajach, jak również w Izraelu, Tunezji i Maroku. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest wybierana przez osoby, które chcą zapewnić wsparcie finansowe dla kierowcy, jak i pasażerów ubezpieczonego auta.

Uszkodzenia pojazdu lub obrażenia ciała

Wypadek na drodze nie wiąże się tylko z uszkodzeniem pojazdu. W wielu przypadkach pojawia się problem obrażeń ciała osób biorących udział w zdarzeniu. Kierowca lub pasażerowie mogą doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet ponieść śmierć. W takich sytuacjach działa polisa NNW oferowana przez PZU. Możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów leczenia lub rehabilitacji do kwoty 5 tysięcy złotych. Firma zwraca koszty zakupu urządzeń i akcesoriów związanych z leczeniem lub przeszkolenia zawodowego w związku z niepełnosprawnością. W obu tych przypadkach możemy liczyć na odszkodowanie w wysokości do 10 tysięcy złotych. Maksymalna suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 100 tysięcy złotych.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW w firmie PZU pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego po wypadku, jeśli wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu. Można tu wymienić ograniczenia ruchowe lub pogorszenie wzroku. Do obliczenia wysokości odszkodowania PZU wykorzystuje specjalne tabele, które przypisują określony procent sumy ubezpieczenia różnym schorzeniom i problemom zdrowotnym. Dlatego przed zawarciem umowy należy zapoznać się z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia, aby być pewnym, że polisa będzie chroniła przed skutkami wypadku, których obawiamy się najbardziej.

Leczenie ambulatoryjne i hospitalizacja

PZU wypłaca odszkodowanie także wówczas, gdy nie dojdzie to trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wystąpi konieczność leczenia lub hospitalizacji. Wypłacana jest wtedy maksymalna kwota 1000 złotych, co odpowiada 1% najwyższej oferowanej sumy ubezpieczenia. Na podobną kwotę możemy liczyć, jeśli leczenie uniemożliwia powrót do pracy. W takiej sytuacji jednak 1% sumy ubezpieczenia jest wypłacany za każdy dzień niedyspozycji zawodowej. W przypadku leczenia ambulatoryjnego wsparcie jest oferowane od 7. dnia po wypadku na drodze. Pełna suma ubezpieczenia jest wypłacana, jeśli osoba poszkodowana poniesie śmierć. Ważną informacją jest też fakt, że PZU nie pozwala na kilkukrotne ubezpieczanie tego samego zdarzenia. Nie możemy wykupić kilku podobnych polis, bo za konkretny nieszczęśliwy wypadek jest wypłacane tylko jedno odszkodowanie.